Osmanlıca Tercüme

Türkçe, tarih boyunca çok geniş bir alanda konuşma ve yazı dili olarak yaşamıştır. Bunun sonucu olarak da Kuzey Türkçesi (Kıpçakça), Doğu Türkçesi (Çağatayca) ve Batı Türkçesi gibi yazı dilleri ortaya çıkmıştır. Batı Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ve Azerî Türkçesi diye iki kolda gelişmiştir. Osmanlı Türkçesi, 24 Oğuz boyunun konuştuğu Oğuz şivesine dayanmaktadır.
Osmanlı Türkçesi’ne, ilim adamlarımız tarafından Tarihî Türkiye Türkçesi denilmesine rağmen söyleniş kolaylığı sebebiyle olsa gerek Osmanlıca adı yerleşmiştir. Osmanlıca da kendi arasında kronolojik esasa göre sınıflandırılmıştır:
1- Eski Osmanlıca (Eski Anadolu Türkçesi): XI. yy.’dan, XV. yy. sonuna kadar,
2- Klasik Osmanlıca: XVI. yy.’dan, XIX. yy.’ın ikinci yarısına kadar,
3- Yeni Osmanlıca: XIX. yy.’ın ikinci yarısından XX. yy.’a kadar.

Osmanlıca Türkçe

XX. yy. başlarında gelişen Türkçülük hareketi dilde Türkçülük fikrini doğurmuş ve Modern Türkiye Türkçesi dönemi başlamıştır. 1928 yılında yapılan Harf İnkılabı ile Latin alfabesinin kullanılmaya başlaması ile Osmanlıca’nın kullanımı son bulmuştur. Osmanlıca, Arapça ve Farsça’nn belirli ölçü ve kurallar içerisinde Türkçe ile birleşmesinden doğmuş, bu yazı ile verilen eserlerle bir medeniyet yazısı halini almıştır. Osmanlı Devleti’nin yıkılışının ardından kullanımdan kalkmıştır. Ancak Türk Tarihi’nin son 1000 yılına yakın bir dönemi bu yazı ile yazılmış olduğu için bu yazı araştırmacılar, edebiyatçılar ve tarihçiler tarafından birinci derecede önemli ve bilinmesi zorunlu bir dildir. (Yılmaz KURT, Osmanlıca Dersleri 1, Akçağ Yayınevi, 5. Baskı, Ankara 1999, S.1)

OSMANLICA LUGATLAR

Osmanlıca’nın öğreniminde, sahip olunan bilginin geliştirilmesinde ve bu yazıya ilişkin diğer işlemlerin gerçekleştirilmesinde başvurabileceğimiz bazı kaynaklar ise şunlardır:
A) LÜGATLER
1- Kâmûs-ı Türkî(Şemseddin SÂMÎ, Alfa Yay., İstanbul 1998)
2- Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat(Ferit Devellioğlu, Aydın Kitabevi)
3- Yeni Tarama Sözlüğü(TDK Yay., Ankara 1983)
4- Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü(MEB Yay., İstanbul 2004)
5- Osmanlıca’da Kullanılan Arapça ve Farsça Edat Zarf Deyim ve Terkipler (Atatürk Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi Yay., Erzurum 1990)

DERS KİTAPLARI

Osmanlıca’nın öğreniminde, sahip olunan bilginin geliştirilmesinde ve bu yazıya ilişkin diğer işlemlerin gerçekleştirilmesinde başvurabileceğimiz bazı kaynaklar ise şunlardır:

B) DERS KİTAPLARI

1- Osmanlı Türkçesine Giriş (Faruk K. TİMURTAŞ, İÜ. Edebiyat Fak. Yay., 10. Baskı İstanbul 1991)

2- Osmanlıca Dersleri (Muharrem ERGİN, Boğaziçi Yay., 22. Baskı, İstanbul 2000)

3- Tatbikatlı Osmanlıca İmlâ Rehberi (Osman ŞERİFOĞLU, Ümit Yay., İstanbul 1996)

4- Osmanlıca Dersleri 1 ve 2 (Yılmaz KURT, Akçağ Yay., 5. Baskı, Ankara 1999)

Sitemize Hoşgeldiniz 

Çalışmalarımız, tercümelerimiz devam ediyor..
"Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Sonabahar Seyahatleri" isimli eserinin tercümeleri tamamlandı.
 

 

 

 

_________Osmanlı Türkçesi (Osmanlıca, Eski Yazı, Eski Harfli Türkçe) alanında; transkripsiyon(Osmanlıca Çeviri), tashih, sadeleştirme ve dizgi gibi konularda duyulan ihtiyaç bizleri böyle bir siteyi kurmaya yöneltti.
________2007 yılından bu güne kadar gurur duyduğumuz pek çok projede yer aldık. Yüzü aşkın kişisel projeyi gerçekleştirdik. Bununla birlikte birçok ziyaretçimizin Osmanlıca ile ilgili sorularını yanıtlamaya çalıştık. Artık daha aktif bir site yapısı ile bu yolda devam edeceğiz.

Daha fazlası için www.osmanlicatercume.biz 'den ayrılmayın.

 

Sağlıcakla kalın…